لینک های دسترسی

قوماندان ناتو براي توسعۀ عمليات ناتو در افغانستان آماده است


قوماندان ارشد عمليات ناتو ميگويد آن اتحاديه آماده است که احتمالاً تا ماۀ آگست عمليات حفظ صلح خود را به سراسر افغانستان توسعه بدهد.

جنرال جيمز جونز قوماندان عالي ناتو امروز در شهر مون بلجيم گفت اگر کشورهاي شامل اتحاديه موافقه کنند ميتوان اين قوا را تا آن زمان به شرق و جنوب افغانستان انتقال داد.

اين قواي توسعه يافته شامل عساکر امريکائي نيز خواهد بود. اما جنرال جونز ميگويد يک واحد جداگانۀ ايالات متحده عمليات ضد دهشت افگني را منحيث بخشي از عمليات تعقيب بقاياي رژيم طالبان و جنگجويان القاعده ادامه خواهد داد.

ناتو عمليات حفظ صلح را در افغانستان در سال ۲۰۰۳ بدست گرفت. آن اتحاديه بصورت تدريجي عمليات صلح را بسراسر کشور توسعه ميدهد.


XS
SM
MD
LG