لینک های دسترسی

از اثر انفجاري در يک موتر در غزه يک قوماندان تندروان فلسطين کشته شد


مامورين امنيتي فلسطين ميگويند يک قوماندان يک گروۀ تندرو وقتي کشته شد که موترش در خارج يک مسجد در باريکۀ غزه منفجر گرديد.

روۀ تندرو کميتۀ مقاومت مردمي که مسؤل شليک راکت بجنوب اسرائيل ميباشد، اسرائيل را فوراً مسؤل اعلام کرد.

ولي اردوي اسرائيل دست داشتن درين حمله را تکذيب نمود.

يک نطاق گروۀ تندرو بعدتر ادعا کرد که قواي امنيتي فلسطين در حمله دست داشت. بين اعضاي کميتۀ مقاومت مردمي و قواي امنيتي گلوله باري مختصري صورت گرفت.

در روزهاي اخير اسرائيل چندين حملۀ هوائي و توپخانه را در باريکۀ غزه براه انداخت که هدف آن ساحاتي بود که تندروان ازان راکت شليک ميکردند.

در يک انکشاف جداگانه، يک بم گزار انتحاري فلسطيني ديشب در مدخل يک مسکونۀ يهودي در نزديک نابلس چهار اسرائيلي را بقتل رسانيد.

لواي شهداي الاقصي که يک شعبۀ حزب فتح مربوط محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطين است مسؤليت حمله را ادعا کرد.

محمود عباس اين حملۀ انتحاري را محکوم نمود. اما گروۀ تندرو حماس که در هفتۀ جاري کنترول ادارۀ فلسطين را بعهده گرفت گفت فلسطينيان حق دارند عليۀ اشغال اسرائيل مقاومت کنند.


XS
SM
MD
LG