لینک های دسترسی

مامورين انتخابات تايلند ميگويند آمادگي براي انتخابات فوري روز يکشنبه تکمبل گرديده است


مقامات انتخابات تايلند ميگويند باوجود اينکه کمتر از شش هفته وقت داشتند، آمادگي براي انتخابات سريع روز يکشنبه تقريباً تکميل گرديده است.

تاکسين شيناواترا، صدراعظم تايلند که با مخالفت هاي زيادي مواجه ميباشد در ماۀ فبروري در خلال خشم روي فروش بدون پرداخت ماليات اسهام بارزش يک مليارد و ۹۰۰ مليون دالر شرکتي که او تاسيس کرده بود، خواستار انتخابات سريع گرديد.

امروز، او از احزاب مخالف خواستار شد تا از نتايج انتخابات سريع مجوزۀ روز يکشنبه متابعت کنند. در عين زمان، رهبران مخالف حکومت امروز گفتند که با رابطه به انتخابات مراقب تقلب و بي نظمي ها خواهند بود.

توقع ميرود حزب تاي رک تاي تاکسين به آساني در انتخابات برنده شود زيرا در دهات کشور پشتيبانان زيادي دارد.

اما سه حزب عمدۀ سياسي کشور با انتخابات مقاطعه ميکنند و اميدوارند که اشتراک تعداد کم راي دهندگان پر کردن ۵۰۰ کرسي پارلمان را قانوناً ناممکن بسازد.


XS
SM
MD
LG