لینک های دسترسی

اظهارات وزير خارجه جاپان در مورد افزايش  مصارف  قواي نظامي  چين


وزير خارجه جاپان ميگويد تزئيد سريع در ميزان مصارف نظامي جاپان يک نوع احساس تهديد را در تمامي منطقه ايجاد کرده است .

تارواسو ، وزير خارجه جاپان امروز يکشنبه به مطبوعات محلي گفت فقدان علنيت در ميزان مصارف نظامي جاپان تشويش آور است .

احتمال دارد تبصره هاي وزير خارجه جاپان روابط کشيده در بين توکيو و پيکنگ تحت فشار بيشتر قرار دهد.

چين عليۀ بازديد و زيارت هاي مکرر جنوچيرو کوازومي صدراعظم جاپان ازيک زيارتگاه مورد مشاجره در جاپان اعتراض ميکند.

دوکشورهمچنان از رهگذراستخراج گاز دربحيره شرقي چين اختلاف نظردارند .

چين اکنون بر تجيد نظر مامورين جاپاني بر کتب تدريسي جاپان احتجاج دارد که ادعاي جاپان را بر جزاير بحيره چين منعکس ميسازد.

هوژينتاو رئيس جمهورچين در هفته قبل پيشنهاد کرد که هرگاه صدراعظم جاپان از زيارت مزيد ياسو کني منصرف گردد بااوملاقات خواهد کرد . مردم جاپان از اين زيارتگاه ، که در آن جنايتکاران محکوم نيز بخاک سپرده شده اند، به کشته شدگان در جنگ اداي احترام بعمل مي آورند .


XS
SM
MD
LG