لینک های دسترسی

مرگ نهمين کردي احتجاج کننده در جنوب شرق ترکيه


راپور ها ازجنوب شرق ترکيه مشعر است که يک احتجاج کننده کردي در ششمين روز تشنج که سبب آن قتل ۱۴ کردي شورشي ذريعه عساکر کردي بوده است ، کشته شده است .

اين ضايعه جديد از شهر قزل تيپه در حالي گذارش شد که پليس شروع به متفرق ساختن جمعيت مظاهره کنندنگان کرد .

پليس ترکيه همچنان در شهراستانبول ترکيه نيز چند صد احتجاج کننده را متفرق ساخت .

در هفته قبل نيز از مرگ ۹ کردي احتجاج کننده در جنوبشرق ترکيه گذارش شد ، بشمول قتل يک تن از احتجاج کنندگان در شهر قزل تيپه که به ضرب گلوله از پا درآمد .

خشونت وشدت عمل دراواخر روز سه شنبه پس از تشييع جنازه ۱۴ نفرکردي حزب ممنوع اعلام شده کارگران کردستان که با قواي امنيتي ترکيه درگيرشدند، در گرفت .


XS
SM
MD
LG