لینک های دسترسی

حملات قواي  افغانستان  بر فروشگاه  هاي مواد مخدر  در سرحد پاکستان


افغانستان جنگ عليه زرع و قاچاق غير قانوني مواد مخدر را با يورش و حمله بر فروشگاه هاي معروف ترياک و هيروئين در نزديکي سرحد پاکستان تشديد کرده است .

اين عمليات قواي خاص ضد مواد مخدر امروز دوشنبه در ولسوالي بهرام شاه ولايت هلمند صورت گرفت که بزرگترين مرکز و قلب صنايع غير قانوني زرع و قاچاق مواد مخدر را تشکيل ميدهد .

مامورين افغان ميگويندد قواي افغاني ۷۵ کيلوگرام ترياک را ضبط کرده و طي عمليات جاري حد اقل يک تن ترياک بازداشت نمودند .

افغانستالن بزرگتين توليد کننده ترياک جهان است . رئيس جمهور کرزي عهد کرده است عليه تجارت مواد مخدر بجنگد . سال قبل او يک پلان هشت فقره ئي ي را براي امحاي زرع خشخاش ترياک اعلام کرد .

ايالات متحده ۷۸۰ ميليون دالر را براي مساعي حکومت کرزي جهت مبارزه عليه مواد مخدر وعده داده است ، در حاليکه بريتانيا تعاونش را به اين پروگرام دو چند ساخته است .


XS
SM
MD
LG