لینک های دسترسی

قتل يک انجنير ترکي در غرب افغانستان


يک والي افغانستان ميگويد شورشيان مظنون طالب يک انجنيير ترکي را درقسمت غربي افغانستان کشته اند .

غلام دستگير آزاد والي ولايت نيمروز ميگويد حمله بر انجنيرترکي بروز يکشنبه در نزديکي سرحد نيمروز زماني صورت گرفت که او در يک عراده موتر باسه تن از محافظين افغانش مسافرت مي کرد .

والي نيمروز اظهار ميدارد که افراد مسلح طالب ، راننده موتررامجبورساختند عراده اش را متوقف سازد و بعد انجنير ترکي راازآن برون کشيده به ضرب گلوله کشتند و جسدش را دفن کردند .

والي نيم روزمي افزايد که مهاجمين، محافظين افغان اين انجينيررا رها کرد ند اما سلاح هاي شانرا ربودند.

اين دومين حمله مهلک طي يک هفته بر خارجي ها درافغانستان است . بروز سه شنبه گذشته يک بم تعبيه شده در کنار يک جاده اي ولايت قندهار دو تن خارجي و سه افغانرا بقتل رساند . مامورين محلي ميگويند اين خارجي ها براي يک شرکت امنيتي امريکائي کار مي کردند که از جان کارگران خارجي قراردادي در افغانستان حمايت مي کنند .


XS
SM
MD
LG