لینک های دسترسی

قتل يک  فلسطيني مسلح  در ساحل غربي


عساکر اسرائيلي يک تندرو فلسطيني را در ساحل غربي به ضرب گلوله بقتل رسانيدند .

اردوي اسرائيل ميگويد اين قتل امروزدوشنبه بوقت محل در دهدکده اي نزيک به بيت اللحم صورت گرفت که درآن عساکر براي بازداشت يک عضو لواي شهداي الاقصا در منزلش رفته بودند .

مامورين اسرائيلي ميگويند مردي را که بسراغش رفتند مسلح يافتند و عساکر قبل بر اينکه او بتواند فرصت حمله را يابد براو شليک کردند .

يک مرد دومي فلسطيني طي حمله بر او بازداشت شد .


XS
SM
MD
LG