لینک های دسترسی

هلاکت ۱۸ تن در ايالات متحده ذريعه طوفان و گردباد ها


ازروز يکشنبه بدين سو گرد باد وساير طوفان هاي شديد در ايالات مرکزي ايالات متحده ، حداقل ۱۸ تن را هلاک ساخته است وقوع طوفان هاي مزيد پيش بيني مي گردد.

مقامات ميگويند يک گرد باد در ايالت تينيسي دو تن را هلاک ساخته و وزش باد هاي شديد در ايالت همسايه ميسوري سبب شده تا دو تن ديگر جان شانراازدست دهند . در ايالت ايلوناي ، واقع درنزديکي سرحد ميسوري ، يک تن ديگر به هلاکت رسيده است.

طوفان ، رعد وبرق و باد هاي شديد و همچنان ژاله هاي کلان د انه بروز يکشنبه در ايالات کنزاس ، کنتاکي و انديانا رخ داده است .

پيش بيني مي گردد که نمونه هاي ديگراين نوع طوفانها به جانب ايالات شرقي ايالات متحده امريکا ، خصوصاً واشنگتن دي سي تا ايالت جورجيا در حال حرکت است

XS
SM
MD
LG