لینک های دسترسی

نتايج تحقيقات ائتلاف برهبري ايالات متحده در افغانستان  احتمال آتشباري جانب خود شانراباعث  تلفات  جاني در جنگ ميخوانند


ائتلاف برهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد تحقيقاتي را براه انداخته اند که ايا اتشباري خود شان باعث هلاکت يک عسکر امريکايي و يک عسکر کانادايي در جنگي گرديده است که عليه طالبان در هفته گذشته انجام دادند

اين جنگ بروز چهارشنبه هنگامي آغاز شد که شورشيان طالبان بر يک پايگاه نظامي ائتلاف در ولايت هلمند حمله کردند . ان حمله يکي از بزرگترين حملات طالبان بر قواي ائتلاف از چند ماه به اين طرف بود

پنج عسکر ائتلاف نيز درين زدوخورد به شمول يک عسکر امريکايي ، سه کانادايي و يک عسکر افغان زخمي شدند

بيانيه قواي ائتلاف امروز به نشر رسيد و حاکيست که يک هيات امريکاييان ، کانادايي ها و افغانها روي اين جنگ تحقيقات را انجام ميدهند که ايا تلفات جاني توسط آتشباري خود شان صورت گرفته است يانه

اردوي ايالات متحده ميگيود که عساکر ائتلاف ۳۲ شورشي طالب را درين جنگ کشته اند.

XS
SM
MD
LG