لینک های دسترسی

جدائي طلبان کشمير يک مامور ملکي و يک پوليس را کشتند


مقامات در کشمير هند ميگويند که تندروان مظنون مسلمان يک مامور ملکي و يک فرد پوليس را در دو حادثه جداگانه بقتل رسانيدند

مقامات ميگويند که مامور دولت درمقابل منزلش در بَره ملا در شمال سرينيگر کشته شد ، انها ميگويند که حمله کنندگان بعد از قتل فرار کرده اند

در يک حادثه جداگانه حمله کنندگان نا شناس يک تن از افراد پوليس را در جنوب سري نگر کشتند

تندروان مسلمان از سال ۱۹۸۹ به اين طرف براي استقلال ويا الحاق با پاکستان ميجنگند . اين شورشها تا کنون باعث کشته شدن دهها هزار نفر گرديده است


XS
SM
MD
LG