لینک های دسترسی

ملل متحد از روز آگاهي از ماين بزرگداشت بعمل مياورد


ملل متحد امروز سه شنبه براي اولين بار از «روز آگاهي از ماين زميني » با اين هدف بزرگداشت بعمل مياورد که ماين هاي که فعلا در زمين جابجا شده است ازبين برده شود

ملل متحد تخمين ميکند که هرسال بيست هزار نفر در اثر انفجار ماين هاي زميني کشته ويا معيوب ميگردند و علاوه ميکند که حد اقل يک بر پنجم قربانيان را اطفال تشکيل ميدهد، ملل متحد ميگويد که کشور هاي که بيشتر ازين ناحيه صدمه ميبينند ، انگولا ، کمبوديا ، افغانستان و بوزنيا هرزه گوينا ميباشند

کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد امروز سه شنبه از کشور هاي که پيمان را تصويب کرده اند درخواست نمود تا تعبيه ماين زميني را تحريم کنند وي گفت که «هرمايني که خنثي ميشود مفهوم نجات حيات يک شخص را دارد» وي گفت که هدف ما از جهان بدون ماين زميني اکنون در همين سالها نه طي دهه ها براورده خواهد شد

XS
SM
MD
LG