لینک های دسترسی

Breaking News

بش از کانگرس تقاضا نمود تا  اصلاحات  مهاجرت را تصويب کند


رئيس جمهور بش بار ديگر از کانگرس امريکا تقاضا نمود تا لايحۀ جامع اصلاحات مهاجرت را تصويب نمايد که شامل آنچه که او آنرا مقررۀ(کارگر مهمان) خواند، است، که مهاجرين غيرقانوني را قادر ميسازد موقف قانوني مؤقت بدست آورند.

بش امروز چهارشنبه بعد از ملاقات با رهبران کانگرس در قصر سفيد گفت بيک لايحه ضرورت است که شامل عفو مهاجرين غيرقانوني نباشد، اما افرادي را برسميت بشناسد که سخت ميکوشند کارهائي را انجام دهند که امريکايي ها نميخواهند.

مجلس سناي امريکا در مورد اينکه سيستم مهاجرت امريکا چگونه اصلاح گردد احتلاف نظر دارد.

XS
SM
MD
LG