لینک های دسترسی

بش از کانگرس تقاضا نمود تا  اصلاحات  مهاجرت را تصويب کند


رئيس جمهور بش بار ديگر از کانگرس امريکا تقاضا نمود تا لايحۀ جامع اصلاحات مهاجرت را تصويب نمايد که شامل آنچه که او آنرا مقررۀ(کارگر مهمان) خواند، است، که مهاجرين غيرقانوني را قادر ميسازد موقف قانوني مؤقت بدست آورند.

بش امروز چهارشنبه بعد از ملاقات با رهبران کانگرس در قصر سفيد گفت بيک لايحه ضرورت است که شامل عفو مهاجرين غيرقانوني نباشد، اما افرادي را برسميت بشناسد که سخت ميکوشند کارهائي را انجام دهند که امريکايي ها نميخواهند.

مجلس سناي امريکا در مورد اينکه سيستم مهاجرت امريکا چگونه اصلاح گردد احتلاف نظر دارد.

XS
SM
MD
LG