لینک های دسترسی

در جنگ نزديک سرحد افغانستان ۴ عسکر و ۱۶ تندرو کشته شدند


پاکستان ميگويد که بعد از يک حملۀ راکت شب هنگام شورشيان که در اثر آن چهار عسکر کشته شدند، قواي نظامي آنکشور بحمايت هليکوپتر هاي توپدار حد اقل ۱۶ تندرو را به قتل رسانيده اند.

تورن جنرال شوکت سلطان نطاق نظامي پاکستان ميگويد، حدود ۱۹ تندرو طالب در جريان عملياتي در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي در نزديک سرحدافغانستان دستيگر شده اند.

وي گفت قواي نظامي پاکستان در اوايل امروز چهارشنبه بعد از آن داخل اقدام شد که تندروان چندين راکت را بر پوستۀ امنيتي شوال شليک کرده چهار عسکر را کشته و شش تن ديگر را زخمي نمودند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان به تندرواني که از منطقۀ وزيرستان بحيث مخفيگاه استفاده ميکنند هشدار داده تا آن محل را ترک گويند ورنه کشته خواهند شد. وي همچنان تعهد نموده که اگر افراد قبايلي در محل پناه دادن تندروان خارجي را متوقف سازند را براي انکشاف منطقه وجوۀ بيشتري خواهد داد.

ماه گذشته قواي امنيتي پاکستان درمبارزۀ شان جهت پاکسازي آن منطقه از وجود تندروان وشورشيان، حدود ۲۰۰ تندرو وحاميان محلي آنها را در وزير ستان شمالي به قتل رسانيد.


XS
SM
MD
LG