لینک های دسترسی

دپلومات ارشد امريکايي با مشرف در اسلام آباد ملاقات کرد


رچارد بوچر معين وزارت خارجۀ امريکا با پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد و به وي گفت که ايالات متحده ميخواهد با پاکستان روابط ستراتيژيک دوامدار داشته باشد.

يک بيانيۀ وزارت خارجۀ پاکستان حاکيست که جنرال مشرف بوچر را در جريان رشد اقتصادي پاکستان قرار داد و گفت پاکستان ضروريات انرژي اش را از طريق منابع متنوع بشمول نيروي ذروي بر آورده ميسازد.

اما بيانيۀ نمي گويد که آيا مشرف معاملۀ مشابه به معاملۀ را که ماه گذشته امريکا وهند روي انرژي ملکي امضا کردند، تقاضا کرده يانه؟

بوچر در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي بعدتر گفت که خورشيد قصوري وزير خارجۀ پاکستان اين موضوع را باوي مطرح نموده است .

اين دپلومات امريکايي گفت که سياست واشنگتن درمورد هند و پاکستان يکسان نيست. وي گفت سوال در اينست که آيا واشنگتن ضروريات پاکستان و آيا تمنيات آن کشور را در راستاي رشد اقتصادي و کمک هاي تعليمي و اعمار يک جامعۀ مصئون را بر آورده ميسازد يانه؟

XS
SM
MD
LG