لینک های دسترسی

اسرائيل يک وزير ادارۀ فلسطيني از جناح حماس را براي مدت کوتاهي توقيف کرد


گروۀ تندرو فلسطيني حماس ميگويد پوليس اسرائيل براي مدت کوتاهي يک وزير کابينۀ جديد تحت رهبري حماس فلسطين را توقيف کرد.

مامورين ميگويند خالد ابوعرفه و محافظش وقتي توقيف شدند که به عزريه، يک حومۀ بيت المقدس ميرفت تا کنترول دفتر سياسي آنجا را که در گذشته توسط فتح اداره ميشد، بدست گيرد. اين دو نفر چندين ساعت بعدتر آزاد شدند.

اسرائيل حماس را يک سازمان دهشت افگن ميپندارد و بيت المقدس را پايتخت ابدي خود ميخواند. باين اساس، مقامات اسرائيلي به آن گروۀ تندرو اجازه نميدهد در بيت المقدس فعاليت هاي سياسي کند.

هنوز معلوم نيست که آيا اسرائيل اجازه ميدهد که در جريان حکمروائي حماس در فلسطين، آن دفتر فعاليت کند يانه.


XS
SM
MD
LG