لینک های دسترسی

در يک بم گزاري انتحاري دو افغان بقتل رسيد


مامورين در افغانستان ميگويند يک بم گزار انتحاري دو نفر را در خارج يک پايگاۀ ناتو در هرات بقتل رسانيده است.

مقامات ميگويند در حملۀ امروزي يک محافظ و يک فرد پوليس کشته و حد اقل هفت افغان ديگر مجروح شدند.

مردي که خود را نطاق طالبان معرفي کرد به آژانس هاي خبرگزاري تلفون کرده مسؤليت حمله را متقبل گرديد. اين حمله يک روز بعد يک حملۀ ديگر انتحاري رخ داد که باعث جراحات خفيف دو عسکر امريکائي و يک امريکائي ملکي در خارج يک پايگاۀ ايالات متحده در ولايت هلمند گرديد.

شورشيان طالب در هفته هاي اخير بمنظور اخراج عساکر خارجي و برانداختن حکومت افغانستان برخوردار از حمايت غرب، موجي از خشونت را براه انداخته اند.


XS
SM
MD
LG