لینک های دسترسی

عساکر ترکيه شش شورشي کرد را کشتند


مقامات در ترکيه ميگويند عساکر حکومتي طي عملياتي در منطقۀ کردنشين جنوب شرق شش تندرو کرد مربوط حزب ممنوعۀ کارگران کردستان را کشته اند.

مامورين امنيتي امروز گفتند که تصادمات ديروز در منطقۀ کوهستاني سيرناک در نزديکي سرحد عراق رخ داد. آنها ميگويند کماندو ها بحمايت هليکوپترهاي توپ دار بمنظور متوقف ساختن تشديد خشونت هاي اخير، اين عمليات را چندين روز قبل آغاز کردند.

اردوي ترکيه بعد ازان عمليات را در جنوب شرق براه انداخت که حد اقل ۱۶ نفر در تصادمات تقريباً روزمره دران منطقه کشته شدند.

انقره، ايالتا متحده و اتحاديۀ اروپائي حزب کارگران کردستان را يک سازمان دهشت افگن مي پندارند.

از زمان آغاز جنگ جدائي طلبي اين حزب در سال ۱۹۸۴ باينطرف بيش از ۳۰ هزار نفر کشته شده اند.


XS
SM
MD
LG