لینک های دسترسی

افراد مسلح ۱۳ مامور گمرک الجزاير را کشتند


مامورين در الجزاير ميگويند افراد مسلح ۱۳ مامور گمرک را در جنوب آن کشور کشتند.

اين مامورين بروز جمعه در منطقۀ غردايه در حالي هدف قرار گرفتند که در داخل کارواني بسوي اوراگلا در حرکت بودند تا در يک سيمينار اشتراک کنند. حد اقل هشت مامور ديگر مجروح شدند و طبق گزارش يک نفر ناپديد شده است.

در منطقۀ صحرائي جنوب الجزاير ترکيبي از قاچاق بران اسلحه و شورشيان اسلامي جاگزين شده اند که از سال ۱۹۹۲ باينطرف عليۀ حکومت ميجنگند.

شورش زماني آغاز يافت که مقامات انتخابات پارلماني را منسوخ قرار دادند که فکر ميشد دران حزب اسلامي که اکنون ممنوع است، برنده شود. از اثر خشونت ها حد اقل ۲۰۰ هزار نفر کشته شده اند.

حکومت در کوشش براي خاتمه بخشيدن بخشونت براي تندروان عفو عمومي را پيشنهاد کرده است.


XS
SM
MD
LG