لینک های دسترسی

در حملۀ راکت اسرائيل دو فلسطيني هلاک شد


مقامات فلسطيني و اسرائيلي ميگويند از اثر يک حملۀ راکت اسرائيل در باريکۀ غزه دو تندرو فلسطيني کشته شدند.

يک نطاق اردوي اسرائيل ميگويد عساکر امروز اعضاي لواي شهداي الاقصي را ديدند که بسوي اسرائيل راکت شليک ميکنند. او گفت وقتي اين تندروان توسط موتر از ساحۀ پرتاب راکت خارج ميشدند هدف راکت اسرائيل قرار گرفتند.

اين حمله يک روز بعد ازان صورت گرفت يک طيارۀ اسرائيلي در جنوب غزه بر يک موتر راکت شليک کرده شش نفر را، بشمول يک تندرو فلسطيني و طفلش بقتل رسانيد.

اسرائيل ميگويد حق دارد بر تندرواني حمله کند که حمله بران دولت يهودي را پلان گزاري ميکنند.

در جنوب غزه، پوليس فلسطين ميگويد امروز دو نفر از اثر انهدام تونلي در زير سرحد غزه و مصر در نزديک رفح هلاک شدند.


XS
SM
MD
LG