لینک های دسترسی

سه انفجار بم در افغانستان ۱۷ نفر را زخمي نمود


يک حمله کنندۀ انتحاري در ولايت شرقي پکتيکاي افغانستان شش عسکر افغان را درحالي زخمي ساخت که در ولايت جنوبي قندهار دو انفجار بم بفاصلۀ چند دقيقه از همدگر ۱۱ نفر ديگر را زخمي نمود.

مامورين نظامي ميگويند در ساعات ناوقت امروز يکشنبه بوقت محل يک بم افگن انتحاري موترش را درخارج يک پايگاه نظامي درنزديک سرحد پاکستان منفجر نمود. شش عسکر زخمي بيک شفاخانه انتقال داده شدند.

ساعاتي قبل از اين حمله در ولايت قندهار، دو بم تقريباً همزمان در عين جاده منفجر گرديد که در اثر آن شش کارمند امنيتي و پنج غيرنظامي زخمي شدند.

دو تن اززخميان اطفال بودند. مقامات مي گويند اين بم ها شايد توسط آلاتي که از درو کنترول ميشد منفجر شده باشند.

تاکنون هيچ کس ويا گروهي مسئوليت اين حملات را ادعا نکرده اند. در اين اواخر تندروان طالب حملات مشابهي را براه انداخته اند که هدف آن اخراج قواي خارجي و سقوط دادن حکومت افغانستان ميباشد که غرب از آن حمايت ميکند.


XS
SM
MD
LG