لینک های دسترسی

در نتيجۀ يک يورش سه تن از اعضائي گروه ضد مواد مخدر مجروح شده اند


مقامات افغان ميگويند ، در نتيجۀ يک يورش که بر يک بازار بد نام فروش ترياک و هيرويين در نزديک سرحد افغانستان با پاکستان صورت گرفت ، سه تن از اعضائي گروه ضد مواد مخدر مجروح شده اند.

پوليس محل ميگويد ، طي اين عمليات ، قواي خاص ضد مواد مخدر در شهر بهرام شاه ، در ولايت هلمند ، چهار تن از مظنونين قاچاق مواد مخدر را دستگير نمودند.

آنها ميگويند قواي خاص همچنان حدود يک هزار کيلو گرام ترياک بدست آورده و آنرا به آتش کشيددند. همچنان اين قوا سنگري مملو از سلاح سقليۀ را که بعدا از بين برده شد ، بدست آوردند.

اين دومين يورش اين قوا در طول يک هفته است. در نتيجۀ هجوم اولي ، حدود ۷۵ کيلو گرام ترياک بدست آمده و يک مظنون دستگير گرديد.

افغانستان بزرگترين توليد کنندۀ ترياک در جهان شمرده ميشود. ريس جمهور کرزي وعده داده است عليه ترياک ، مبارزۀ را براه باندازد. او سال گذشته جهت ريشه کن ساختن توليدات ترياک ، يک طرح ۸. (ميليون ْدالري) را پيشکش کرد.


XS
SM
MD
LG