لینک های دسترسی

شش تن از قانون گزاران فلسطيني ، جهت کسب حمايت مالي ،  روانۀ ايران شده اند


جهت کسب حمايت مالي براي حکومت که رهبري اش بدست حماس است ، ۶ تن از قانون گزاران فلسطيني ، روانۀ ايران شده اند.

مقامات ميگويند نمايندگان امروز باريکه غزه را ترک نمودند. مواصلت مقامات فلسطيني صرف چند روز بعد از قطع کمک هاي کشور هاي اروپائي و ايالات متحده به حکومت حماس صورت ميگيرد.

واشنتگتن و کشور هاي اروپايي حماس را به حيث يک سازمان دهشت افگن شناخته و رهبران اين کشور ها ميگويند تا زمانيکه حماس خشونت را تقبيح نساخته و موجوديت اسرايل را به رسميت نشناخته است ، کمک هاي مالي خود را اعاده نخواهند کرد.

همچنان در کرانه غربي امروز ، محمود عباس ، ريس جمهور فلسطيني گفت ، با وضع تعزيرات اقتصادي از طرف کشور هاي غربي ، وضعيت در مناطق فلسطيني سريعا رو به خرابي ميرود.

در عين حال ، ايهود المورت ، صدر اعظم اسرايلي ميگويد اداره فلسطيني به يک اداره دهشت افگن مبدل شده است. او امروز به خبر نگاران گفت اسرايل با هيچ بخش حکومت فلسطيني ، به شمول محمود عباس ، تماس بر قرار نخواد کرد.


XS
SM
MD
LG