لینک های دسترسی

سياست مداران شيعه عراق نتوانستند روي پست صدارت در حومت بعدي عراق به توافق برسند


سياست مداران شيعه مذهب عراق يکبار ديگر نتواستند روي کانديدي پست صدارت آنکشور که مانع تشکيل حکومت جديد در عراق شده است ، به توافق برسند. رهبران حزب شيعۀ مذهب پيمان عراق متحد امروز سه شنبه در بغداد ملاقات نمودند تا سرنوشت صدر اعظم ابراهيم الجعفري را مورد بحث قرار دهند. ولي با ختم ناکام اين ملاقات ، مقامات گفتند ، در مساعي براي حل اين معضله ، يکبار ديگر بروز چهار شنبه با هم ملاقات خواهند کرد.

ملاقات امروزي ، يکروز بعد از ٰآن صورت ميگيرد که رهبران کردي ، کانديدئ جعفري براي پست صدارت در حکومت بعدي را يکبارديگر رد نمودند.

يک تن از مقامات عضو يکي از احزاب شيعه مذهب امروز به خبر نگاران گفت اگر حزب پيمان عراق متحد قادر به تامين کانديدئ جعفري نباشد ، حزب او آماده است تا يک کانديد ديگر را پيشنهاد نمايد.

رهبران شيعه مذهب ، از زمان پيروزي شان در انتخابات ماه دسمبر ، در تلاش تشکيل يک حکومت بوده اند ، ولي اختلافات نظر روي کانديدئ جعفري ، پيشرفت درين زمينه را مختل ساخته است. رهبران کردي و عرب هاي سني مذهب ميگويند جعفري در سرکوبئ خشونت هاي فرقوي ، تلاش کافئ را به خرچ نداده است.

XS
SM
MD
LG