لینک های دسترسی

اردوي ايالات متحده روي ديسک هاي کمپيوتري مفقود شده تحقيقات را براه انداخته است


اردوي ايالات متحده ميگويد که روي گزارشهاي فروش اطلاعات حساس نظامي کمپيوتري در مراکز ان در بگرام ، تحقيقات را براه انداخته است

اردوي امريکا ميگويد که اين ديسک ها از جانب صد ها افغاني بيرون کشيده شده است که در پايگاه عمده ايالات متحده درشمال کابل کار ميکنند در خارج از پايگاه بفروش رسيده است

روزنامه لاس انجلس تايمز براي اولين بار اين خبر را گزارش داد . روزناه ميگويد که اين اطلاعات شامل ارزيابي هاي سري نظامي ، اهداف دشمن ، اسماي مامورين فاسد دولت ، تفصيل امور دفاعي ايالات متحده و همچنان معلوما در بارده افراد اردو را در بر داشت

اردوي ايالات متحده در عکس العمل به اين گزارش روزناه ميگويد که امنيت عمليات نظامي را جدي ميگيرد و موضوع را تحت بررسي قرار داده است


XS
SM
MD
LG