لینک های دسترسی

قواي ائتلاف شش تن ازشورشيان را در افغانستان کشته اند


اردوي ايالات متحده در افغانستان ميگويند که قواي ائتلاف و عساکر افغان با حمايت طيارات نظامي شش تن از شورشيان را کشته اند

يک بيانيه اردو حاکيست که اين عمليات امروز چهارشنبه در دره درياي پيچ درولايت کنر که با پاکستان همسرحد است صورت گرفت

در تشدد هاي ديگر در ولايت هلمند ، بمي که در يک جاده تعبيه شده بود در اثر اصابت يک موتر که مامورين پوليس را حمل ميکرد منفجر گرديد و يک صاحب منصب پوليس کشته و دو تن ديگر زخمي گرديدند

هيچ کس تا کنون ادعاي مسووليت را نکرده استبروز سه شنبه يک حمله راکت بر يک مکتب در کنر باعث هلاکت هفت شاگرد گرديده و بيش از سي طفل ديگر را زخمي ساخت

مامورين افغانستان ، مسووليت حمله را بدوش شورشيان طالب مياندازند که درهفته هاي اخير حملات شانرا به منطور خروج عساکر خارجي و برانداختن حکومت به حمايت غرب ، افزايش داده اند

XS
SM
MD
LG