لینک های دسترسی

مذاکراتي در تهران  ،  براي توقف پروگرام ذروي ايران


رئيس ادارۀ بين المللي ذروي، مذاکراتي را در تهران انجام داد که هدف آن راضي ساختن ايران براي توقف پروگرام ذروي آنکشورميباشد.

محمدالبرادعي بعد از ملاقات با غلام رضا آغا زاده رئيس ادارۀ انرژي اتمي ايران بروز پنجشنبه گفت وي هنوز نميتواند تأييد نمايد که ايران يورانيوم را تا مرحله يي غني ساخته است که ميتواند براي کوره برق ذروي استفاده گردد. ايران اين موفقيت را بروز سه شنبه اعلام نمود.

مليسا فليمينگ نطاق ادارۀ بين المللي ذروي گفت البرادعي حامل پيامي به ايران مبني بر توقف دوبارۀ فعاليت هاي غني سازي يورانيوم توسط آنکشور جهت احياي اعتماد بين المللي ميباشد. وي گفت ايران به آن گوش داد ولي در مورد تبصره يي ننمود.

قرار است رئيس ادارۀ انرژي بين المللي گزارش خود را بتاريخ بيست و هشتم ماۀ اپريل به شوراي امنيت ملل متحده ارائه نمايد. اين تاريخ توسط شورا بحيث ضرب الاجل براي توقف فعاليت هاي ذروي ايران تعيين گرديده است.

محمد احمدي نژاد رئيس جمهور ايران امروز بارديگر تعهد نمود که با وجود فشار هاي بين المللي، حکومتش از غني سازي يورانيوم صرفنظر نخواهد کرد.

ايالات متحده ايران را متهم به اجراي يک پروگرام مخفي ذروي مينمايد. ايران ميگويد پروگرام ذروي آنکشور تنها جهت توليد انرژي براي مقاصد صلح آميز ميباشد.


XS
SM
MD
LG