لینک های دسترسی

رئيس جمهور چاد ميگويد به تعقيب حملۀ امروزي شورشيان،  قواي آنکشوربر جمينا پايتخت آنکشور تسلط مکمل دارد


ادريس ديبي رئيس جمهور چاد بعد از ساعت ها جنگ بين عساکر حکومتي و يک تعداد نامشخص جنگجويان شورشي در يک راديوي فرانسوي صحبت نمود.

خبرنگاران از مشاهدۀ اجساد در خارج از عمارت پارلمان گزارش داده اند ولي تعداد تلفات تا هنوز معلوم نيست.


XS
SM
MD
LG