لینک های دسترسی

شورشيان دو عسکر روسي را در جنوب چچنيا به قتل رسانيدند


مامورين روسي ميگويند که جدايي طلبان چچن بيک موتر عسکري حمله نموده دو عسکر را کشته و پنج تن ديگر را زخمي ساختند.

مامورين علاوه نمودند که جدايي طلبان روز شنبه با استفاده از يک بم تعبيه شده در کنار جادۀ در نزديکي قريۀ دارگو در جنوب چچنيا يک موتر زرهي را مورد حمله قراردادند. متعاقب اين انفجار افراد مسلح با استفاده از اسلحۀ اتوماتيک بر عساکر روسي حمله ورشدند.

در دهۀ گذشته چچنيا صحنۀ جنگهاي متعدد بين جدايي طلبان وقواي حکومتي روسيه بوده است .


XS
SM
MD
LG