لینک های دسترسی

مائويستها در مرکز هند ده فرد پليس را به قتل رسانيدند


مقامات در مرکز هند ميگويند که شورشيان مائويست بيک استيشن پليس حمله کرده ده فرد پليس را کشته وسلاح ومهمات نظامي را دزدي کرده اند.

مقامات ميگويند که شورشيان که بنام (نکسلتيس) معروف هستند بعد از حمله بر محلۀ بيجاپور در ايالت چاتيسگر، فرار کردند.

مائويست هاحملاتشان راعليۀ پليس وطرفداران حکومت در محل شدت بخشيده اند. آنها ميگويند که بنمايندگي از مردم فقير و کارگران بدون زمين جنگ ميکنند.

در عين زمان ،پليس هند ميگويد که چهار نفر را در ارتباط به بم گذاري روز جمعه دستگير کرده اند که طي آن ۱۴ نفر در داخل بزرگترين مسجد دهلي جديد زخمي شدند.


XS
SM
MD
LG