لینک های دسترسی

پليس مصرعليۀ مظاهره کنندگان در شهر اسکندريه از گاز اشک آورد استفاده کرد


در سومين روز خشونتهاي فرقوي در شهر اسکندريۀ مصر،پليس براي متفرق ساختن جمعيت آشوبگر مسيحيان ومسلمانان از گاز اشک آور استفاده کرد. يک مرد مسلمان امروز يکشنبه در اثر جراحاتي که روزقبل برداشته بود، وفات يافت.

بعد از مراسم جنازۀ يک مرد معمر که روز جمعه در يک کليسا تاسرحد مرگ چاقو خوره بود، در حدود ۳۰ تن ديگر در زد وخوردهاي روز شنبه زخمي شدند.

خشونتها بعداز آنکه چند حمله کننده بيک کليساي مسيحيان قبطي يورش نمودند، صورت گرفت . پليس ميگويدموتر هاآتش زده شده وکلکين هاي مغازه را شکستاندند .

مسيحيان قبطي که روزعروج عيسي مسيح رادر ۲۳ اپريل تجليل ميکردند، يک اقليت حدود ده فيصد ۷۳ مليون نفوس مصر را تشکيل ميدهند. اين گروه از تبعيضات مکرر اکثريت مسلمان شکايت ميکنند.

XS
SM
MD
LG