لینک های دسترسی

بتعويق افتادن محاکمه  صدام  و همکارانش  تا روز چهار شنبه


قاضي موظف به رسيدگي به دوسيه محاکماتي صدام حسين رهبرسابق عراق ، جريان محاکمه اورا تا روز چهارشنبه بتعويق انداخت .

امروز دوشنبه مدعي العموم ها امضاي صدام حسين را در پاي اسنادي که وابسته به سرکوبي شيعان در سالهاي ۱۹۸۰ بود ، تصديق کردند . وکلاي مدافع صدام حسين بلادرنگ بر نتايج کاراين متخصصيبن تاخته آنرا رد کردند .

رئوف عبدالرحمن قاضي محکمه گفت براي معاينه بيشتر اين اسناد دست نويس ، لازم است جريان محاکمه تا روز چهارشنبه بتعويق افتد

صدام وهمکارانش بخاطر کشتار ۱۴۰ تن ازشيعان در دهکده دوجيل درسال ۱۹۸۲ ، محاکمه مي شوند . هرگاه مقصرشناخته شوند به جزاي اعدام با دار محکوم خواهند شد .

در جبهه سياسي يک جلسه پارلمان عراق که انتظار ميرفت امروز دوشنبه داير گردد، بنابردوام اختلاف و مشاجره بر اينکه کي رياست حکومت آينده عراق را بدست گيرد بتاخير افتاد .

مذاکرات بين سني هاي عرب ، کردها و شيعان از ماه دسامبر بدين سو، بخاطراين تقاضا هاي سني ها و کرد ها که شيعان نامزدي الجعفري را منحيث صدراعظم جديد عراق پس بگيرند، در بن بست قرار گرفته است .

در يک انکشاف ديگر مامورين ميگويند پليس جسد برادر يک سياستمدار سني عرب را پيدا کرده است . مامورين وزارت داخله عراق ميگويند طها متلک سه هفته قبل مفقودالاثر شد . پليس ميگويد بر سر او شليک شده است .


XS
SM
MD
LG