لینک های دسترسی

اظهارات جاپان در مورد ممانعتهاي چين بروي کشتي راني  درساحات گاز دار بحري


جاپان ميگويد ممانعت از تردد و ترافيک بحري کشتي ها دراطراف ساحۀ گاز دار بحيره شرقي چين ممکن است تخلف از حقوق بيين الدول باشد .

گذارش هاي خبري جاپان امروز مشعراست که مقامات قواي بحريه چين هشداريه را پخش و درآن کشتي هاي ساير کشور ها را از ورود به آبهاي اطراف ساحات گاز دار « پنگو» تا تاريخ ۳۰ سپتامبر ، که کارگران چيني پايپ لاين ها ويا کيبل را در ساحه قرار ميدهند ، منع کرده است .

شينزو ابي منشي عمومي کابينه جاپان امروز دوشنبه گفت توکيو از پيکنگ خواسته است بلادرنگ دليل اين عمل خودرا توضيح کندد .

او گفت اين عمل چين ممکن است خد شه دار ساختن حقوق حاکمه جاپان و تخلف از قوانين و مقررات بحري باشد .

اين دو کشورتشنه انرجي از سالها بدين سو بر موضوع حق استفاده از ساحات گاز دار با هم مشاجره داشته اند .ذخاير گاز درساحاتي قراردارد که حوزه هاي اقتصادي دو کشور جاپان و چين با هم تلاقي مي کند .


XS
SM
MD
LG