لینک های دسترسی

اسرايل ميگويد مسول بم گزاري انتحاري بروز دوشنبه در تل افيف ، ادارۀ فلطسيني است


حکومت اسرايل ميگويد مسول بم گزاري انتحاري بروز دوشنبه در تل افيف ، ادارۀ فلطسيني است که رهبري آن بدست حماس است . ولي به گفتۀ منابع ، ايهود المورت ، صدر اعظم موقت اسرايل تصميم گرفته است عليه حکومت فلسطيني ، در حال حاضر به کدام اقدام نظامي دست نزند.

اين تصميم المروت بروز پنجشنبه طي ملاقات کابينۀ اسرايل در امور امنيتي انجام يافت. اشتراک کنندگان اين ملاقات ميگويند ، المورت پيشنهاد مبني بر اين را که ادارۀ فلسطيني "يک نهاد دشمني" خوانده شور ، رد کرد. در صورت قبولي اين پيشنهاد ، راه براي حملات نظامي عليه حکومت فسطيبني باز ميگرديد. المورت همچنان حق سکونت چندين قانون گزار فلسطيني را که در شرق بيت المقدس زندگي ميکنند را فسخ نمود.

اسرايل ميگويد قوايش حدود ۴۰ تن از مظنوين را در شمال کرانه غربي طي چند روز گذشته دستگير نموده است. شاهدان در نزديک شهر جنين ميگويند يکي از توقف شدگان ، پدر يکتن از بم گزاران انتحاري ميباشد.

گروه تند رو جهاد اسلامي مسوليت حملۀ روز دوشنبه را که منجر به کشته شدن ۹ نفر گرديد ، نموده است. حماس از بم گزاري ها دفاع کرده و آنرا دفاع خودي عليه حملات اسرايلي خوانده است.


XS
SM
MD
LG