لینک های دسترسی

ايران در نظر دارد تخلف زنان را از مقررات لباس اسلامي شديد اً سرکوب کند


پوليس ايران ميگويد در نظر دارد مسايل مر بوط به فساد اجتماعي را بشمول تخلف زنان از مقررات لباس اسلامي شديد اً سرکوب کند

آژانس خبر رساني فارس ايران از قول رئيس پوليس تهران گزارش ميدهد که مامورين پوليس زناني را که موي هاي شانرا نپوشانند و آنانيکه لباس دراز و گشاد نپوشند باز داشت خواهند کرد. آنها ميگويند همچنان تکسي هاي را که زنان را با لباس نا مطلوب انتقال دهند و دکانهاي فروش لباس زنانه را تفتيش خواهند کرد.

انفاذ مقررات سختگيرانۀ اخلاقي زمانيکه محمد خاتمي در سال ۱۹۹۷ رئيس جمهور ايران شد تخفيف يافت ولي ملا هاي تندرو و محافظه کار از محمود احمد نژاد رئيس جمهور فعلي خواسته اند که مقررات اسلامي را دو باره نافذ بسازد.

XS
SM
MD
LG