لینک های دسترسی

قواي تحت رهبري ايالات  متحده امريکا حد اقل ۶ نفر ملکي را مجروح ساخته اند 


پوليس افغانستان ميگويد قواي تحت رهبري ايالات متحده امريکا طي دو واقعۀ جداگانه ، حد اقل ۶ نفر ملکي را مجروح ساخته اند. درين دو واقعه ، موتر هاي شامل بوده اند که از امر توقف سر باز زده بودند.

مقامات در ولايت شرقي خوست ميگويند در واقعۀ اولي که بروز دو شنبه رخ داد ، يک نوزاد ، مادرش ، و دو زن ديگر ، بعد ازينکه رانندۀ موتر شان از امر توقف عساکر سر باز زد ، از اثر گلوله بارئ آن عساکر ، مجروح گرديدند.

چند ساعت بعد در عين ولايت ، در يک واقعۀ شبيه ، رانندۀ يک موتر و يک کودک ۶ ساله ، زخمي شدند.

در عين حال ، مقامات نظامئ در افغانستان ميگويند قواي افغان و ائتلاف بروز دوشنيه نفر از شورشيان مظنون طالب را در ولايت شمال شرقي کنر ، جايکه هفتۀ قبل عليه شان يک حملۀ تهاجمي شديدي صورت گرفته بود ، هلاک ساختند.

در حدود دو هزار و پنجصد عسکر در عمليات شير کوهستان جهت مختل ساختن فعاليت هاي شورشيان ، قتل ، غير فعال ساختن ويا گرفتاري دهشت افگنان درمنطقه اشترک دارند.

در حين حال حکومت هالند ميگويد تصميم دارد تعداد عساکدر اش را را در حلفه

قواي حفظ صلح ناتو در افغانستان از چند صد به ۱۶۰۰ تن بلند برد . حکومت هالند ميگويد اين عساکر اضافي ، هنگامي به جمعي عساکر موجوده هالند علاوه خواهد شد شد که قواي تحت رهبري هالند در افغانستان در مناطق جنوبي آنکشور مستقر گردند .


XS
SM
MD
LG