لینک های دسترسی

پاکستان ، افغانستان و ايالات متحده روي جنگ عليه دهشت افگني مذاکره نمودند


قوماندان هاي اردوي پاکستان ، ايالات متحده و افغانستان د رنزديکي پايتخت پاکستان ملاقات نمودند تا همکاري شانرا در جنگ عليه دهشت افگني بهبود بخشند

اين ملاقات در راولپندي درخلال انتقاد هاي داير گرديده که ميگويد عدم همکاري بين قواي افغانستان و پاکستان باعث افزايش فعاليت هاي شورشيان در امتداد سرحد گرديده است.

جنرال شوکت سلطان نطاق حکومت پاکستان گفت که هرسه کشور درنظر دارند اولين تمرينات نظامي مشترک را در ماه آينده به منظور افزايش همکاري هاي منطقوي ضد دهشت افگني براه اندازند

نطاق اين مطلب را تذکر نداد که اين تمرينات نظامي در کجا صورت ميگيرد و يا به چه تعداد قوا در ان اشتراک خواهند کرد

گردهم آئي امروز شانزدهمين دور مذاکرات کمسيون سه جانبه بود که براي بهبود همکاري جهت حل منازعات مربوط به مبارزه عليه دهشت افگني صورت گرفت

بنجامين سند خبرنگار صداي امريکا از اسلام آباد گزارشي دارد که تميم اسلام تقديم ميکند


XS
SM
MD
LG