لینک های دسترسی

قرار است پاکستان براي مهاجرين افغان کارتهاي هويت را چاپ نموده  است


پاکستان ميگويد که با ملل متحد در مورد چاپ کارت هويت به دوااعشاريه شش مليون مهاجر افغاني که هنوز در انکشور باقي مانده اند به توافق رسيد

مامورين پاکستاني و ملل متحد اين مطلب را امروز در اسلام آباد اعلام کردند . اداره مهاجرين ملل متحد درين پروگرام شامل خواهد شد

سردار يار محمد رند ، وزير دولت در امور مهاجرين ميگويد که اين کارت ها براي شناسايي و سند مسافرت در داخل پاکستان مورد استفاده قرار ميگيرد و ميگويد که مهاجريني که ثبت نشده باشند بحيث مهاجرين غير قانوني محسوب ميشوند

وي ثبت نام را گامي براي عمليه بازگشت مهاجرين افغان خواند

XS
SM
MD
LG