لینک های دسترسی

دو عسکر ويک تندرو در کشمير هند کشته شدند


مامورين اردوي هند ميگويند که دو عسکر و يکي از تندروان مظنون مسلمان در حادثات جداگانه در کشمير هند کشته شدند

يک نطاق اردو گفت که تندروان مظنون دو عسکر را بضرب گلوله هنگامي کشتند که انها براي ديدن اقارب خود به شمال کشيمر امده بودند و يک تندرو در جريان گلوله باري با عساکر هندي در جنوب سرينگر کشته شد

تندروان مسلمان براي آزادي کشمير و يا الحاق ان با پاکستان از سال ۱۹۸۹ به اين طرف ميجنگند . جدائي طلبان ادعا ميکنند که در اثر اين جنگ ها دهها هزار نفر جان خود را از دست داده اند


XS
SM
MD
LG