لینک های دسترسی

نيپال دو رهبر عالي رتبه مخالفين را از حبس رها کرده است


حکومت شاهي نيپال دو رهبر عالي مقام مخالفين را رها کرده و پوليس حد اقل سه تن ديگررا از اعتراض کنندگان ضد نظام سلطنتي انکشور بقتل رسانيده است

گزارشها از کتمندو حاکيست که مه داف کمار نيپال ، منشي عمومي حزب کمونيست و رام چندرا پاودل ، يک رهبر حزب کانگرس نيپال بعد از سه ماه حبس ، رها گرديدند

دوتن از اعتراض کنندگان زماني کشته شدند که پوليس بر مظاهره کنندگان در شرق شهر «چندراگلي » گلوله باري نمود و يک زن در «نيپال گني » شهر جنوب غربي انکشور کشته شد . با کشتار امروز چهارشنبه تعداد اعتراض کنندگاني که کشته شده اند در جريان دوهفته مظاهرات عليه احراز قدرت اضطراري توسط گيانندرا پادشاه انکشور ، در سال گذشته ، به هشت نفر رسيده است

قيودگشت و گذار روزانه بر مردم که بمجرد ديدن ، هدف گلوله قرار ميگيرند بار ديگر در شهر غربي پوکاره نافذ گرديده است که در ان در جريان يک گردهم آئي دو صد و پنجاه تن ازاستادان فاکولته هاي نيپال امروز توقيف شدند

هند ، کرن سنگه ، وزير سابق کابينه انکشور را امروز به کتمندو فرستاد تا اوضاع را بررسي نموده و با پادشاه نيپال و رهبران سياسي نيپالي مذاکراتي را انجام دهد

XS
SM
MD
LG