لینک های دسترسی

تعويق جلسۀ پارلمان عراق


اعضاي پارلمان عراق جلسۀ مجوزۀ امروز را بعد از آن به تاخیر انداخت که ابراهيم الجعفري صدراعظم عراق به اتحاد شعييان اجازه داد تا تصميم بگيرند که آيا وي کناره گيري کند يا خير.

تعويق جلسۀ پارلمان که بار ها به تأخير افتاده، به اعضاي پارلمان وقت بيشترخواهد داد تا روي يک حکومت وحدت ملي به موافقه برسند.

اوايل امروز ابراهيم الجعفري گفت ماندن وي در حکومت آيندۀ عراق مربوط به تصميم ائتلاف گروه هاي شيعييه مذهب ميباشد.

نامزدي ابراهيم الجعفري مانع کوشش هاي پيهم براي تشکيل يک حکومت شده است. جناح هاي کرد و اعراب سني مذهب ميگويند الجعفري بخاطر عدم انجام اقدامات کافي براي ختم خشونت هاي فرقوي بايد کناره گيري نمايد.


XS
SM
MD
LG