لینک های دسترسی

دست خط صدام روي اسناد عمده ، مؤثق است


رئيس قضات در محاکمه صدام حسين حکم نموده است که دست خط ديکتاتور برکنار شده بروي اسناد مربوط به سرکوبي شيعيان در سال ۱۹۸۲که در اثر ان ۱۴۷ تن کشته شدند مؤثق ميباشد.

روف عبدالرحمن قاضي محکمه اين حکم را امروز چهارشنبه صادر کرده اما محاکمه را تا هفته اينده موکول کرد تا به متخصصين وقت بدهد اين اسناد را که به عمال استخباراتي که درين سرکوبي دست داشتند پاداشي را امرمي نمود مورد بررسي قرار دهند . صدام و همقطارانش در جلسه استماعيه محکمه امروز حاضر بودند

در شمال بغداد يک انفجار بمي در کنار جاده باعث هلاکت يک عسکر امريکايي گرديد و شورشيان يک ماموريت ديگر پوليس را در جنوب پايتخت منفجر ساختند که نصف عمارت را از بين برد اما تلفات جاني را ببار نياورد

در بغداد مامورين عراقي ميگويند که مردان مسلح بداخل دو مکتب رفته و دو تن از معلمين را در حضور شاگردانشان کشتند

XS
SM
MD
LG