لینک های دسترسی

نيرو هاي امنيتي نيپال سه تن ديگر را بضرب گلوله بقتل رسانيد


در حاليکه ده ها هزار نفر در ساحۀ منع گشت گذار با دستور شليک در کتمندو پايتخت نيپال اجتماع نموده بودند، نيرو هاي امنيتي آنکشور سه تن ديگر را بضرب گلوله بقتل رسانيد.

اين قتل ها در حالي اتفاق ميافتد که کارن سنگ يک وزير سابق کابينۀ هند به مذاکراتش با هردو جانب در کتمندو پايان بخشيد. وي حين مواصلت در دهلي جديد گفت اميدوار است پادشاه نيپال بزودي اعلاميه يي انتشار بدهد که در آرامش اوضاع و رفع بن بست کمک خواهد کرد. وي از کدام تاريخي در مورد ذکر ننمود.


XS
SM
MD
LG