لینک های دسترسی

ايران ميگويد پروگرام ذروي آنکشورغيرقابل برگشت ميباشد


ايران ميگويد پروگرام ذروي آنکشور غير قابل برگشت بوده و ميگويد تعليق فعاليت هاي ذروي توسط ايران که غرب آنرا تقاضا مينمايد در دستور کار آنکشور قرار ندارد.

حامد رضا آصفي نطاق وزارت خارجۀ ايران بروز يکشنبه گفت تحقيقات ذروي ايران ادامه خواهد يافت. وي همچنان گفت ادارۀ بين المللي ذروي کدام تخطي درفعاليت هاي صلح آميز ذروي توسط ايران پيدا نکرده است.

شوراي امنيت ملل متحد به ايران تا روز جمعه وقت داده اند تا غني سازي يورانيوم را متوقف بسازد. يورانيوم غني شده براي کوره هاي ذروي، برق توليد کرده مي تواند و بعد از تصفيۀ بيشتر مي توان از ان براي ساختن سلاح استفاده کرد. در حاليکه ايران اصرار ميورزد که پروگرام ذروي آنکشور براي مقاصد صلح آميز ميباشد، ايالات متحده واتحاديۀ اروپايي ادعا ميکنند که ايران ميخواهد يک بم اتمي توليد نمايد.

يک نطاق ايران همچنان گفت که تهران هنوز روي يک پلان روسيه مذاکره دارد که اواخر سال جاري پيشنهاد شد که به اساس ان مسکو براي ايران يورانيوم را غني خواهد ساخت.


XS
SM
MD
LG