لینک های دسترسی

اظهارات رئيس جمهور بش در مورد طرح علي البدل مواد سوخت


بعد از اينکه قيمت نفت و گاز به روز جمعه به بلندترين سطح رسيد، رئيس جمهور بش به روز شنبه مصروف تشويق طرح علي البدل مواد سوخت گرديد.

رئيس جمهور بش در حال بازديد از مراکز مواد سوخت ايالت کاتليفورنيا در (سکره منتو) ميباشد، جائيکه محققين روي سلول هاي مواد سوخت هايدروجني براي موتر ها تحقيق مينمايند.

رئيس جمهور بش در بيانيه هفته وار راديوئي خود گفت اين تکنالوژي، امريکائيان را از موتر هاي که مقدار زياد گاز استفاده مينمايد، دور خواهد ساخت.

سناتور بل نلسن در بيانيهُ راديوئي دموکرات ها واضحا گفت که بحران نفت آمدني است، چه به علت حملهُ دهشت افگني در خليج فارس باشد، کشيدگي ايالات متحده با کشور توليد کنندهٌ نفت ونزيويلا، و يا خسارات ناشي از طوفان هاي بحري در تصفيه خانه هاي نفت امريکا. در اثر اين نگراني ها که عرضه نفت شايد مختل گردد و در عين حال ذخاير نفت امريکا کاهش مي يابد،قيمت نفت خام به روز جمعه به هفتاد و پنج دالر في بيرل رسيد


XS
SM
MD
LG