لینک های دسترسی

اظهارات يک سياستمدار راست افراطي فرانسه در مورد خطر حمله بر ميدان هوائي بين المللي چارلزدوگل پاريس


يک سياستمدار راست افراطي فرانسه که اميدوار است در مبارزه انتخابات رياست جمهوري آينده فرانسه برنده گردد ، ميگويد ميدان هوائي عمده بين المللي « چارلز دوگول» فرانسه تحت تهديد دهشت افگني قراردارد . فيليپ دو ويليير در يک کتاب جديد گفته است شورشيان اسلامي بميدان هوائي چارلز دو گول نفوذ کرده اند . او همچنان در جريان يک مصاحبه راديوئي عليه آنچه که « اسلامي سازي فرانسه» خواند هشدارداد .

منتقدين اين اتهامات را نشانه تبعيض نژادي او خوانده گفته اند ميدان هوائي دوگول کاملاً مصون است .

نيکولا سرکوزي وزيرداخله فرانسه در هفته قبل از اين ميدان هوائي پاريس ديدن نمود تا امنيت آنرا معاينه کند . تحليل گران سياسي ميگويند فکر نمي شود دوويليير بتواند در انتخابات رياست جمهوري فرانسه موفق گردد.


XS
SM
MD
LG