لینک های دسترسی

Breaking News

دو عملۀ اوکرائيني در طيارۀ که در افغانستان از خط دوش خارج شد کشته شده اند


مقامات ايالات متحده ميگويند دو عملۀ اوکرائيني طياره اي که توسط ايالات متحده به کرايه گرفته شده بود و در جنوب افغانستان از خط دوش منحرف گرديد، در جملۀ پنج قرباني حادثه قرار دارند.

يک نطاق سفارت امريکا در کابل ميگويد سرنشينان طياره حين انحراف آن بروز دوشنبه از خط دوش شامل چهار عملۀ اوکرائيني، ۱۱ امريکائي و دو نفر ديگر بودند که مليت شان هنوز تثبيت نشده است.

چندين سرنشين جراحات خفيف برداشتند.

سه افغان، بشمول دو طفل وقتي بروي زمين کشته شدند که طياره بخانۀ شان اصابت کرد. حد اقل پنج نفر ديگر دران مسکونۀ کوچيان مجروح شدند.

مقامات محلي ميگويند طياره وقتي از خط دوش ميدان هوائي لشکرگاه، مرکز ولايت هلمند منحرف گرديد که کوشش کرد از تصادم با يک موتر لاري جلوگيري نمايد که از خط دوش ميدان ميگذشت.

ادارۀ مواد مخدر بين المللي و امور تطبيق قانون وزارت خارجۀ ايالات متحده اين طياره را بکرايه گرفته بود.


XS
SM
MD
LG