لینک های دسترسی

يک زن بم گزار انتحاري در سري لانکا حد اقل ۸ نفر را کشت


قواي نظامي سري لانکا ميگويد يک زن بم گزار انتحاري در مقر قومانداني نظامي آن کشور در کولمبو خود را منفجر ساخته حد اقل ۸ نفر را کشته و سرت فونسيکا لوي درستيز اردو را شديداً مجروح ساخته است.

مامورين ميگويند بم گزار، موتر حامل فونسيکا را هدف قرار داد. آنها ميگويند قربانيان شامل حد اقل دو تن از اعضاي معيت لوي درستيز بود. انفجار حد اقل ده نفر را مجروح ساخت.

قواي نظامي ميگويد فونسيکا جهت عمليات جراحي عاجل بيک شفاخانه انتقال داده شد.

کسي تا بحال ادعاي مسؤليت نکرده ولي مامورين ميگويند شورشيان تامل مظنون هستند.

آژانس هاي خبرگزاري از سري لانکا گزارش دادند که بعد ازانکه حکومت شورشيان تامل را مسؤل قلمداد کرد در مناطق تحت کنترول شورشيان آواز بلند انفجارات شنيده شد. آژانس خبرگزاري رويتر از ناظرين نارويژي متارکه نقل قول کردند که قواي بحري و قواي هوائي حملات تلافي جويانۀ هوائي و توپخانه را بر مواضع ببرهاي تامل در نزديک بندر شمال شرقي ترينکومالي آغاز کرده اند.

XS
SM
MD
LG