لینک های دسترسی

تندروان پاکستاني رانندۀ تکسي را باتهام جاسوسي براي امريکا سر بريدند


مقامات پاکستاني ميگويند تندروان طرفدار طالبان يک رانندۀ تکسي را در منطقۀ قبايلي شمال غرب کشور بجاسوسي براي ايالات متحده متهم نموده و متعاقباً سر بريدند.

مامورين ميگويند جسد بي سر اين رانندۀ تکسي ديروز در وزيرستان جنوبي يافت شد. او از هفتۀ گذشته باينطرف مفقودالاثر بود.

تندروان اين مرد را بهمکاري با قواي ايالات متحده در افغانستان متهم کردند.

او دومين رانندۀ تکسي در منطقۀ قبايلي طي يک ماه است که تحت شرايط مشابه بقتل ميرسد.

تندروان طرفدار طالبان مسؤل قتل ده ها قبايلي محلي متهم بهمکاري با قواي پاکستاني يا امريکائي، شناخته شده اند. پاکستان بمنظور ريشه کن کردن تندروان خارجي و متحدين محلي شان ۸۰ هزار عسکر را در امتداد سرحد افغانستان مستقر ساخته است.

XS
SM
MD
LG