لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان پاکستاني رانندۀ تکسي را باتهام جاسوسي براي امريکا سر بريدند


مقامات پاکستاني ميگويند تندروان طرفدار طالبان يک رانندۀ تکسي را در منطقۀ قبايلي شمال غرب کشور بجاسوسي براي ايالات متحده متهم نموده و متعاقباً سر بريدند.

مامورين ميگويند جسد بي سر اين رانندۀ تکسي ديروز در وزيرستان جنوبي يافت شد. او از هفتۀ گذشته باينطرف مفقودالاثر بود.

تندروان اين مرد را بهمکاري با قواي ايالات متحده در افغانستان متهم کردند.

او دومين رانندۀ تکسي در منطقۀ قبايلي طي يک ماه است که تحت شرايط مشابه بقتل ميرسد.

تندروان طرفدار طالبان مسؤل قتل ده ها قبايلي محلي متهم بهمکاري با قواي پاکستاني يا امريکائي، شناخته شده اند. پاکستان بمنظور ريشه کن کردن تندروان خارجي و متحدين محلي شان ۸۰ هزار عسکر را در امتداد سرحد افغانستان مستقر ساخته است.

XS
SM
MD
LG