لینک های دسترسی

رايس ورمسفلددر يک سفر غير مترقبه با صدراعظم موظف عراق ملاقات کردند


کاندليزا رايس وزير خارجه و دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالات متحده يک سفر غير مترقبه به عراق کرده و با صدراعظم تازه موظف شدۀ عراق ملاقات نمودند.

بعد از ملاقات رمسفلد گفت، ملاقات با جواد المالکي بر او تاثير فوق العاده خوبي داشت و خانم رايس گفت برايش کاملاً واضح شد که جواد المالکي نقش حکومت جديد را در ايجاد وحدت ملي در عراق خوب درک کرده است .

رايس همچنان اين نظر را قابل بحث خواند که چنين معلوم خواهد شد که سفر شخصيتهاي عاليرتبه شايد خود مختاري صدراعظم جديد را مورد سوال قرار دهد.

در اوايل روز چهارشنبه جنرال جورج کيسي قوماندان ارشد قواي امريکا در عراق گفت فکر ميکند که خواهد توانست کاهش در تعداد قواي امريکا را در سال جاري بخاطري پيشنهاد کند که عراق يک زعيم جديد را انتخاب کرده است .

در جبهۀ نظامي ،قواي امريکا گفت که روز چهارشنبه عساکر آن ۱۲ تندرو مظنون و يک زن را طي يک حمله بيک خانه درنزديک بغداد به قتل رسانيد.

دريک ويديو تيپ که روز سه شنبه نشر شد ابو مصعب الزرقاوي رهبر تحت تعقيب دهشت افگن عراق حکومت جديد بغداد را مورد تمسخر قرار داده و تعهد نمود که گريلا هاي مربوط او ايالات متحده را شکست خواهند داد.

اين ويديو که فکر ميشود اولين بار چهرۀ زرقاوي را نشان ميدهد يک مرد ريش دار ملبس با البسۀ سياه را با يک واسکت نظامي نشان ميدهد. مامورين استخبارات امريکايي ميگويند که معتقدند که اين مرد زرقاوي است.

XS
SM
MD
LG